Tiến sĩ Phankham Viphavanh (sinh 1951), một số nguồn phiên âm thành Phăn-khăm Vị-phả-văn[1], là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào[2][3][4], Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào[5], Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. Từ năm 2011 đến nay ông phục vụ như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao[6], và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Lào từ ngày 8 tháng 7 năm 2014 đến nay. Từ tháng 1 năm 2016 ông đã trở thành Thường trực Ban Bí thư. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá IX, X (từ năm 2011 tới nay), Thường trực Ban Bí thư (2016-nay).

Phankham Viphavanh
Chức vụ
Nhiệm kỳ20 tháng 4 năm 2016 – nay
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000346.000000346 ngày
Tiền nhiệmBounnhang Vorachith
Kế nhiệmđương nhiệm
Nhiệm kỳ22 tháng 1 năm 2016 – nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000069.00000069 ngày
Tiền nhiệmBounnhang Vorachith
Kế nhiệmđương nhiệm
Phó Thủ tướng Lào
Nhiệm kỳ8 tháng 7 năm 2014 – 20 tháng 6 năm 2016
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000294.000000294 ngày
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào
Nhiệm kỳ3 tháng 6 năm 2011 – 20 tháng 6 năm 2016
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000322.000000322 ngày
Thông tin chung
Sinh1951

Chú thíchSửa đổi