Mở trình đơn chính

Philip II (tiếng Anh) có thể là: