Philip III

trang định hướng Wikimedia

Philip III (theo các tài liệu tiếng Anh) có thể dùng để chỉ một số nhân vật nổi bật sau: