Philolaus (tiếng Hy Lạp: Φιλόλαος, 470 TCN-385 TCN[1]) là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là môn đệ của Pythagoras.[2]

Philolaus
Pythagoras và Philolaus đang dùng con số để thể hiện âm nhạc
Thời kỳTriết học Tiền Socrates
VùngTriết gia phương Tây
Trường pháiTrường phái Pythagoras
Đối tượng chính
Nhà triết học

Câu nóiSửa đổi

[2]

[2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ "The most likely date for Philolaus' birth would then appear to be around 470, although he could have been born as early as 480 or as late as 440. He appears to have lived into the 380s and at the very least until 399." Carl A. Huffman, (1993) Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic, pages 5-6. Cambridge University Press
  2. ^ a b c Lịch sử triết học phương Tây, Nguyễn Tiến Dũng, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, xuất bản năm 2015, trang 34