Nhà triết học

Nhà triết học, hay triết gia, là người nghiên cứu về triết học, có đóng góp cho sự phát triển của triết học.[1] Theo lịch sử triết học và theo phân chia vùng, người ta phân chia thành các nhà triết học phương Đôngtriết học phương Tây.

Triết gia Socrates chuẩn bị uống thuốc độc theo lệnh của tòa án. Họa phẩm của Jacques-Louis David, Metropolitan Museum of Art.

Danh sách một số các triết gia nổi tiếngSửa đổi

Phương Đông:Sửa đổi

Phương Tây:Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Russell, Bertrand (1946). A History of Western Philosophy. Great Britain: George Allen and Unwin Ltd. tr. 10. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2016 – qua Internet Archive.

Liên kết ngoàiSửa đổi