Danh sách kênh truyền hình của VTVCab

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ Phim Việt)

Dưới đây là danh sách các kênh truyền hình trên hệ thống Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) - thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (trước 4/2013 là VCTV)[1]. Tất cả các kênh thuộc hệ thống VTVCab đều phát sóng từ 0h đến 24h. Danh sách cập nhật vào tháng 6/2021.[2]

Kênh hợp tác và sản xuất

Tên kênh Nội dung Tên cũ Ghi chú
VTVCab 1
Vie Giải Trí
Kênh giải trí tổng hợp Kênh tổng hợp MMDS (1995-1999)

Kênh phim truyện MMDS (1999-2003)

VCTV (2001-2004)

VCTV1 (2004-2010, 01.03.2013-21.04.2013)

VCTV1 - Fansipan TV (2010-2013)

VCTV1/VTVcab 1 - Giải Trí TV (2013-2019)

Phát sóng từ ngày 20/09/1995, với nội dung là kênh giải trí tổng hợp, lấy tên gọi là kênh MMDS, về sau thay đổi nội dung thành kênh phim truyện MMDS, phát sóng những bộ phim Việt Nam và nước ngoài.

Từ ngày 01/07/2003, kênh được đổi tên thành VCTV1, và thay đổi nội dung thành kênh giải trí tổng hợp.

Từ ngày 10/07/2010, kênh được Le Group thuê sóng, và hợp tác cùng VCTV để nâng cấp nội dung kênh VCTV1, đổi tên thành Fansipan TV.[3]

Từ tháng 2/2013, kênh được công ty Cổ phần D.I.D TV (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Vie Channel) & VCTV hợp tác và thuê sóng.

Từ ngày 21/04/2013, kênh VCTV1 đổi tên thành Giải trí TV.[4] Kênh chính thức phát sóng vào ngày 07/05/2013.[5]

Ngày 01/11/2015, kênh được phát dưới định dạng HD. Kênh đổi tên từ Giải trí TV thành Vie Giải Trí từ cuối tháng 1/2019.

VTVCab 2
Phim Việt
Kênh phim truyện Việt Nam VCTV2 (2004-2011)

VCTV2 - Phim Việt (2011-2013)

Phát sóng từ ngày 15/10/2004 với tên gọi VCTV2.

Kênh VCTV2 chính thức phát sóng vào ngày 01/11/2004. Trước kia, kênh VCTV2 chỉ phát sóng những bộ phim cũ do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), hãng phim Đài Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất. Từ 2010, kênh phát sóng thêm những bộ phim miền Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2011, kênh VCTV2 được nâng cấp thành kênh Phim Việt do Ngọc Bích Media quản lý, kênh chủ yếu phát sóng những bộ phim miền Nam.

VTVCab 3
Thể thao TV &

Thể thao TV HD

Kênh thể thao VCTV3 (2004-2010)

VCTV3 - Thể thao TV (2010-2013)

Phát sóng từ ngày 01/12/2004 với tên gọi VCTV3.
Ngày 06/08/2010, VCTV3 đổi tên thành Thể thao TV.[6] Kênh do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM) phối hợp sản xuất chương trình.
VTVCab 4

LOVE

Kênh phim truyện và giải trí tổng hợp VCTV4 (kênh văn nghệ; 2005-2011)

VCTV4/VTVcab4 - M4Me (2009-2013)

VTVcab - Kênh 17 (tháng đầu tiên chuyển sóng từ VTVcab 17)

VTVcab 4 - Kênh 17 (11.2013-2015)

VTVcab 4 - Văn hóa

(2015-2019)

Lên sóng vào ngày 13/04/2005, với nội dung là kênh văn nghệ.

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, kênh bắt đầu phát sóng chương trình âm nhạc tương tác M4me.

Thời gian phát sóng của chương trình trên M4me: 2009 - 2011: từ 6h - 9h và từ 21h - 1h; năm 2011: từ 10h - 14h và từ 20h - 0h.

Từ ngày 1/12/2011, M4me phát sóng toàn thời gian trên VCTV4, thay thế nội dung kênh văn nghệ cũ.

Ngày 1 tháng 9 năm 2013, M4me ngừng phát sóng.

Ngày 1 tháng 10 năm 2013, chuyển sóng Kênh 17 từ VTVcab 17 sang VTVcab 4.[7]

Ngày 3 thâng 8 năm 2015, lên sóng kênh Văn Hóa (do VTVcab quản lý), thay thế Kênh 17.[8]

Từ 12/08/2018, kênh có thêm thương hiệu "LOVE" - phát sóng những bộ phim tình cảm, lãng mạn.

Từ tháng 11/2019, kênh chính thức đổi tên thành LOVE, thay thế nội dung của kênh Văn hóa.

Hiện tại kênh đang phát sóng 24/24h. Kênh được BHD thuê sóng.

VTVCab 5
E Channel
Kênh phim truyện và giải trí VCTV5 - Real TV (2009-2012)VCTV5 (09.2012-12.2012)

VCTV5 - E Channel (2012-2013)

Lên sóng vào ngày 20/07/2009[9] với tên gọi VCTV5-Real TV (Kênh Truyền hình thực tế), chính thức phát sóng vào ngày 01/04/2010.[10]

Từ tháng 9/2012, RealTV ngừng phát sóng. Trong thời gian đó, kênh VCTV5 tiếp tục phát sóng những chương trình còn lại của RealTV.

Ngày 14 tháng 11 năm 2012, phát sóng thử nghiệm kênh E Channel trên VCTV5, và phát sóng chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.[11] Đây là sản phẩm hợp tác giữa VCTV và ADT Media.
Ngày 01/01/2016, kênh được phát dưới dạng HD.

VTVCab 6

On Sports+

Kênh thể thao - văn hoá & giải trí tổng hợp VCTV6 (2005-2013)

VTVcab 6 (2013)

VTVcab 6 - Hay TV (15.9.2013-1.6.2021)

Lên sóng vào ngày 04/10/2005, với tên gọi là kênh VCTV6, là kênh truyền hình khoa học - giáo dục, phổ biến kiến thức.[12]

Kênh được được thuê sóng bởi ADT Media và đổi tên thành HayTV vào ngày 15/09/2013.[13]
Ngày 01/01/2016, kênh được phát dưới dạng HD
Từ ngày 01/07/2020, kênh VTVCab 6 được trả về cho VTVCab, kênh phát sóng các chương trình văn hoá - xã hội & giải trí tổng hợp.

Từ ngày 01/06/2021, kênh còn phát sóng thêm các chương trình của On Sports thay cho kênh VTC3 - On Sports cũ trước đây, đồng thời có tên gọi mới là On Sports+. [1]

VTVCab 7

Sức khoẻ& Cuộc sống

Kênh thông tin sức khỏe và giải trí tổng hợp VCTV7 (2006-2012)

VCTV7/VTVcab7 - D-Dramas (2012-2019)

VTVCab 7 - Vie Dramas (1/2019-9/2019)

Lên sóng vào ngày 1/12/2005, với tên gọi VCTV7, là kênh phim truyện nước ngoài tổng hợp do VCTV biên tập.[14]

Ngày 27/02/2012, kênh được công ty Cổ phần D.I.D TV (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Vie Channel) hợp tác và thuê sóng, nâng cấp nội dung và tên gọi thành VCTV7 - D Dramas.[15]
Ngày 01/11/2015, kênh được phát dưới dạng HD.

Từ cuối tháng 1/2019, kênh đổi tên từ D Dramas thành Vie Dramas.

Từ 6h00 ngày 29/9/2019, hai kênh VTVcab 10 và VTVcab 7 hoán đổi nội dung kênh chương trình.[16]

Hiện tại, VTVcab 7 đang phát các chương trình về sức khỏe - đời sống cũ của O2TV, các chương trình về sức khoẻ, giải trí tổng hợp, phim truyện, phóng sự, các chương trình tọa đàm về y tế của Đài THVN, VOV, đài Hà Nội & các chương trình khác do VTVcab sản xuất.

Từ tháng 4/2021, kênh có logo là VTVcab 7 - Sức khoẻ và cuộc sống.

VTVCab 8
BiBi
Kênh thiếu nhi VCTV8 - BiBi (2006-2013) Phát sóng từ ngày 01/06/2006.

Bắt đầu từ sau 2010, kênh được mở rộng sản xuất một vài chương trình về thiếu nhi. Vì vậy, BiBi từ một Kênh phim thiếu nhi nay trở thành Kênh thiếu nhi.

VTVCab 9
Info TV
Kênh thông tin kinh tế và giải trí tổng hợp VCTV9 - Info TV (2007-2013)
Kênh truyền hình được quản lý bởi Ocean Media & VCTV, phát sóng từ 06/03/2007.[17]
Kể từ tháng 6/2015 trở đi: Kênh được quản lý bởi công ty STV Media, cùng với đó là sự đa dạng hơn trong nội dung phát sóng.
VTVCab 10 Kênh phim truyện tổng hợp VCTV10 - O2TV (2008-2013)

VTVcab 10 - O2TV (2013-2017)

VTVcab 10 (2017-2019)

VTVcab 10 - Vie Dramas (2019-2021)

VTVcab 10 - Flim TV (17/5/2021-14/6/2021)

Kênh truyền hình chuyên biệt đầu tiên về sức khỏe - đời sống O2TV bắt đầu lên sóng từ 08/08/2008, [18]do VCTV & S-Media hợp tác và ngừng phát sóng từ ngày 12/07/2017.

Từ tháng 7/2017, kênh VTVcab 10 phát tạm các chương trình của Đất Việt VAC, cùng với các chương trình về sức khỏe - đời sống cũ của O2TV.

Từ 6h00 ngày 29/9/2019, VTVcab 7 và VTVcab 10 hoán đổi nội dung kênh chương trình: VTVcab 10 thành Vie Dramas, còn VTVcab 7 phát nội dung của kênh VTVcab 10 cũ.[16]

Từ ngày 17/5/2021, VTVcab 10 và VTVcab 19 hoán đổi nội dung kênh chương trình: VTVcab 10 thành Film TV, còn VTVcab 19 thành Vie Dramas

Từ ngày 15/6/2021, kênh Film TV ngừng phát sóng trên VTVCab 10.

VTVCab 11
GS Shop
Kênh mua sắm VCTV11/VTVcab11 - TV Shopping (2008-2015)

VTVcab11 - VGS Shop (2015-2021)

Lên sóng từ ngày 08/08/2008, với tên gọi là kênh TV Shopping - VCTV11, là sản phẩm hợp tác giữa Ocean Media và VCTV.

Từ cuối tháng 12/2015, kênh được quản lý bởi Công ty Cổ phần Thương mại Vivi Homeshopping và GS Shop (Hàn Quốc), phát song song với kênh HTVC Home Shopping.

VTVCab 12 Style TV Kênh thời trang, phong cách sống VCTV12 - Style TV (2008-2013) Kênh được quản lý bởi công ty cổ phần truyền hình cáp STV & Công ty giải pháp truyền thông TV Plus (nay là TVHub), phát sóng từ ngày 1/11/2008.
VTVCab 13
VTV Hyundai Homeshopping
Kênh mua sắm Phát sóng từ 11/01/2016.
Kênh được hợp tác bởi Truyền hình cáp Việt Nam và Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc).
Kênh đang phát sóng song song với kênh SCTV10.
VTVCab 14

V Shopping

Kênh mua sắm VCTV14/VTVcab14 - Lotte Đất Việt Homeshopping (2012-2019) Phát sóng từ 10/02/2012 với tên gọi Lotte Đất Việt Homeshopping.[19]Kênh truyền hình được kiêm cán bởi Đất Việt VAC & Tập đoàn Lotte.

Kênh VTVcab 14 tạm dừng phát sóng từ 01/01/2019 đến 30/04/2019.

Từ 01/05/2019, kênh VTVcab 14 có diện mạo mới là VShopping.

VTVCab 15 Kênh âm nhạc VCTV15/VTVcab15 - Invest TV (2009-2015)

VTVcab15 - M Channel (2013-2019)

Kênh truyền hình được sự hợp tác của Yeah1 và VTVCab.
Trước đây là Kênh Invest TV (VCTV15), phát sóng từ ngày 16/6/2009, là sản phẩm hợp tác bởi VCTV và Vietba Media.[20]

Từ ngày 18/12/2015, kênh Invest TV thay đổi nội dung và tên gọi thành kênh truyền hình dành cho nam giới - M Channel, do Vietba Media quản lý.

Từ ngày 21/06/2018, kênh VTVCab 15 có thêm một số khung giờ phát sóng âm nhạc với liên doanh đối tác UM Channel, thay thế nội dung của kênh M Channel.

VTVCab 16

Bóng đá TV &

Bóng đá TV HD

Kênh thể thao (điển hình về bóng đá) VCTV - Bóng Đá TV (2009-2013) Kênh được hợp tác bởi Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM), lên sóng từ ngày 23/08/2009.[21]
VTVCab 17

Yeah1TV

Kênh giải trí dành cho giới trẻ Du lịch (2010-2012)

VCTV17 (01.2013-05.2013)

VTVcab 17 (05.2013-07.2013)

VTVcab 17 - Kênh 17 (07.2013-10.2013)

Lên sóng từ 9/10/2010, với tên gọi là kênh Du lịch, là kênh truyền hình đầu tiên chuyên biệt về du lịch - văn hoá, do Đài truyền hình Việt Nam biên tập và sản xuất.[22]

Ngày 1 tháng 1 năm 2013, kênh Du lịch đổi tên thành VCTV17.[23]

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, kênh nâng cấp nội dung và tên gọi thành Kênh 17.[24]

Từ 01/10/2013, kênh Yeah1TV lên sóng VTVcab 17; Kênh 17 được chuyển sóng sang VTVcab 4.[7]

Kênh được sở hữu bởi công ty cổ phần truyền thông & giải trí Đại sứ trẻ. Trước đó, Yeah1TV đã được từng phát trên SCTV4 và HTVC+HD.

VTVCab 18
Thể thao Tin Tức HD
Kênh thể thao chuyên biệt về tin tức, bóng đá, bóng rổ VTVcab 3 HD - Thể thao Tin tức HD (2014-2016) Phát sóng từ 11/06/2014 theo chuẩn HD, với tên gọi VTVCab3HD - Thể thao tin tức HD. Ban đầu, kênh phát vào một số khung giờ nhất định, thời gian còn lại tiếp sóng Thể thao TV HD. Có thể theo dõi kênh trên mạng cáp Analog & Digital của VTVcab.

Kênh chính thức phát sóng vào ngày 15/01/2016, và đổi tên thành VTVcab18 - Thể thao TV tin tức HD.
Kênh được hợp tác bởi Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM).

VTVCab 19
Vie DRAMAS
Kênh phim truyện châu Á tổng hợp VTVcab 19 - Film TV (2014-2021) Phát sóng từ 05/05/2014, do VTVCab & Công ty Sao Thế Giới (World Star Media) quản lý.

Từ ngày 17/5/2021, kênh VTVcab 19 và VTVcab 10 hoán đổi nội dung, kênh VTVcab 19 thành Vie Dramas, kênh VTVcab 10 thành Film TV.

VTVCab 20
V Family
Kênh giải trí phụ nữ và gia đình Phát sóng từ 20/04/2015.
Kênh được liên doanh hợp tác bởi DTT Media, Stylish Media và VTVCab.
VTVCab 21
Cartoon Kids
Kênh thiếu nhi VTVcab 21 - Sao TV (2016-2018) Lên sóng từ 01/04/2018. Kênh truyền hình do VTVcab hợp tác với In The Box TV (Bulgaria) sản xuất.
Trước đây là kênh SaoTV, phát sóng thử nghiệm từ 29/04/2016 đến 31/03/2018. Kênh do Creative Media quản lý.
VTVCab 22
Life TV
Kênh chuyên biệt cuộc sống và khám phá. Phát sóng từ 01/12/2016. Từ năm 2019, kênh dành phần lớn thời lượng để phát sóng các chương trình khám phá tự nhiên từ kênh Love Nature 4K, trực thuộc Blue Ant Media.
VTVcab 23
Golf TV
Kênh chuyên biệt về Golf VTVcab 23 - Thể thao TV Golf (2017-2019) Kênh phát sóng thử nghiệm trên hệ thống VTVcab từ ngày 18/10/2017. Kênh do VTVCab, VFM & FLC hợp tác sản xuất
BTV9

An Viên (Bchannel)

Kênh Văn hóa Phương Đông BTV9 (2009 - 2010)
BTV9 - An Viên (2011-2020)
Kênh phát sóng từ ngày 11/11/2011. Từ tháng 4/2020, kênh do Đài PTTH Bình Dương (BTV) và VTVcab hợp tác sản xuất.
VTC3 Kênh Thể thao - Văn hóa VTC3 (2006-2020)

VTC3 - On Sports (2020-2021)

Lên sóng ngày 01/11/2006. Từ 15/06/2020, kênh được VTVcab và Next Media hợp tác thuê sóng, và có thương hiệu mới là ON Sports.

Từ ngày 01/06/2021, kênh được trả lại cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Xem thêm

Tham khảo

 1. ^ “VCTV đổi tên thương hiệu, logo thành VTVCab”.
 2. ^ “Danh sách kênh thuộc hạ tầng VTVCab”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2018.
 3. ^ “Thêm kênh truyền hình "như mong ước" Fansipan TV”. vtv.vn. 13 tháng 7 năm 2010.
 4. ^ “Thông báo thay đổi logo và tên kênh chương trình VCTV1”. vctv.vn. 21 tháng 4 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 28 tháng 4 năm 2013.
 5. ^ “VTVcab - Thương hiệu mới của Truyền hình Cáp Việt Nam”. 7 tháng 5 năm 2013.
 6. ^ “Kênh VCTV3 đổi tên thành Thể thao TV. Báo Tiền Phong”. tienphong.vn. 7 tháng 8 năm 2010.
 7. ^ a ă “Thông báo thay đổi tần số Kênh 17 trên mạng cáp analog khu vực Hà Nội. VTVcab”. dichvu.vtvcab.vn. 30 tháng 9 năm 2013.
 8. ^ “Kênh truyền hình duy nhất về Văn hóa phát sóng lần đầu tiên trên VTVcab”. dichvu.vtvcab.vn. 2 tháng 8 năm 2015.
 9. ^ “VCTV5 - Real TV - Kênh truyền hình thực tế”. vtv.vn. 18 tháng 7 năm 2009.
 10. ^ “1/4/2010: Phát sóng chính thức RealTV – VCTV5”. vtv.vn. 31 tháng 3 năm 2010.
 11. ^ “Ra mắt kênh truyền hình giải trí tổng hợp Echannel (VCTV5)”. zingnews.vn. 4 tháng 1 năm 2013.
 12. ^ “Khai trương kênh VCTV6 trong hệ thống truyền hình cáp VN”. tuoitre.vn. 6 tháng 10 năm 2005.
 13. ^ “Ra mắt kênh VTVcab 6 - Hay TV”. dichvu.vtvcab.vn. 15 tháng 9 năm 2013.
 14. ^ “Truyền hình Việt Nam thêm kênh phim truyện VCTV7”. nhandan.com.vn. 28 tháng 11 năm 2005.
 15. ^ “Ra mắt kênh phim truyện D-Dramas”. hanoimoi.com.vn.
 16. ^ a ă “Thay đổi biểu tượng logo của VTVcab 7 và VTVcab 10 trên VTVcab”. dichvu.vtvcab.vn. 27 tháng 9 năm 2019.
 17. ^ “VTVcab 9 - Infortv”. media.vtvcab.vn.
 18. ^ “Ra mắt VCTV10 – 02TV, kênh truyền hình đầu tiên về sức khỏe”. thethaovanhoa.vn. 7 tháng 8 năm 2008.
 19. ^ “Ra mắt kênh truyền hình mua sắm mới VCTV14”. vtv.vn. 10 tháng 2 năm 2012.
 20. ^ “InvestTV chính thức ra mắt bạn xem truyền hình”. hanoimoi.com.vn. 11 tháng 6 năm 2009.
 21. ^ “Sức hấp dẫn của kênh BongdaTV?”. vtv.vn. 8 tháng 10 năm 2009.
 22. ^ “Ngày 9/10: Kênh Truyền hình Du lịch phát sóng”. vtv.vn. 6 tháng 10 năm 2010.
 23. ^ “Thông báo thay đổi logo kênh VCTV17 Du lịch”. vctv.vn. 2 tháng 1 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 18 tháng 1 năm 2013.
 24. ^ “Đổi mới ở VTVcab 17”. vtv.vn. 3 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài