Phong Thạnh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phong Thạnh)

Phong Thạnh có thể là một trong số các địa danh sau:

Xem thêm sửa

  • Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Xã cũ Phong Thạnh Đông A thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; nay là phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai.
  • Xã cũ Phong Thạnh Nam thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; nay tương ứng với các xã Phong Thạnh Tây A và xã Phong Thạnh Tây B.