Pico Rivera, California

Pico Rivera, California là một thành phố thuộc quận Los Angeles trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích [Chuyển đổi: Cần số lượng], trong đó diện tích đất là [Chuyển đổi: Cần số lượng]. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 63.428 người, là thành phố lớn thứ 102 bang California năm 2010.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Quận Los Angeles