Pigcawayan là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 51.008 người trong 10.112 hộ.

Bản đồ của Cotabato với vị trí của Pigkawayan

Các đơn vị hành chính sửa

Pigcawayan được chia thành 40 barangay.

 • Anick (Upper Balogo)
 • Upper Baguer (Baguer)
 • Balacayon
 • Balogo
 • Banucagon
 • Bulucaon
 • Buluan
 • Buricain
 • Capayuran
 • Central Panatan
 • Datu Binasing
 • Datu Mantil
 • Kadingilan
 • Kimarayag
 • Libungan Torreta
 • Lower Baguer
 • Lower Pangangkalan
 • Malagakit
 • Maluao
 • North Manuangan
 • Matilac
 • Midpapan I
 • Mulok
 • New Culasi
 • New Igbaras
 • New Panay
 • Upper Pangangkalan
 • Patot
 • Payong-payong
 • Poblacion I
 • Poblacion II
 • Poblacion III
 • Presbitero
 • Renibon
 • Simsiman
 • South Manuangan
 • Tigbawan
 • Tubon
 • Midpapan II
 • Cabpangi

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Cotabato