Pinerolo là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Torino trong vùng Piemonte. Pinerolo có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là 35.143 người.

Đô thị Pinerolo

Các đơn vị dân cưSửa đổi

Đô thị Pinerolo giáp với các đô thịSửa đổi

Tham khảoSửa đổi