Pinerolo là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Torino trong vùng Piemonte. Pinerolo có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là 35.143 người.

Đô thị Pinerolo

Các đơn vị dân cư Sửa đổi

Đô thị Pinerolo giáp với các đô thị Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi