Po Saktiraydapatih

Po Saktiraydapatih (?-1727), sử nhà Việt gọi là Bà Tử (婆子) hay Kế Bà Tử (繼婆子), là vua của tiểu quốc Panduranga (Chiêm Thành) từ năm 1695 đến năm 1727.

Po Saktiraydapatih
Thuận Thành trấn vương
Lãnh tụ Panduranga
Vua Panduranga
Ủy trị1695 - 1727
Tiền nhiệmPo Saot
Kế nhiệmPo Ganuhpatih
Thông tin chung
Sinh?
Mất1727
Thê thiếp?
Tên đầy đủ
Không rõ
Thụy hiệu
Không có
Miếu hiệu
Không có
Chính phủPanduranga
Thân phụPo Rome

Ông là em trai của Po Saot, từ năm 1697 chúa Nguyễn tấn phong làm Thuận Thành trấn vương.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đại Nam thực lục Tiền biên, quyển 7