PPM

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ppm)

PPM hay ppmtừ có ba chữ cái có thể có nghĩa sau: