President Roxas là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 41.231 người trong 8.118 hộ.

Bản đồ của Cotabato với vị trí của President Roxas

Các đơn vị hành chính sửa

President Roxas được chia thành 25 barangay.

 • Alegria
 • Bato-bato
 • Del Carmen
 • F. Cajelo (New Maasin)
 • Idaoman
 • Ilustre
 • Kamarahan
 • Camasi
 • Kisupaan
 • La Esperanza
 • Labu-o
 • Lamalama
 • Lomonay
 • New Cebu
 • Poblacion
 • Sagcungan
 • Salat
 • Sarayan
 • Tuael
 • Greenhill
 • Cabangbangan
 • Datu Indang
 • Datu Sandongan
 • Kimaruhing
 • Mabuhay

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Cotabato