Pudtol là một đô thị cấp bốn ở tỉnh Apayao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 14.925 người trong.

Bản đồ của Apayao với vị trí của Pudtol
Bản đồ của Apayao với vị trí của Pudtol

Các đơn vị hành chính

sửa

Pudtol, về mặt hành chính, được chia thành 22 khu phố (barangay).

 • Aga
 • Alem
 • Cabatacan
 • Cacalaggan
 • Capannikian
 • Lower Maton
 • Malibang
 • Mataguisi
 • Poblacion
 • San Antonio (Pugo)
 • Swan
 • Upper Maton
 • Amado
 • Aurora
 • Doña Loreta
 • Emilia
 • Imelda
 • Lt. Bilag
 • Lydia
 • San Jose
 • San Luis
 • San Mariano

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Apayao