QL

trang định hướng Wikimedia

QL có thể là viết tắt của: