Quách (tiếng Anh: sarcophagus) là một cái hòm chứa xác chết, giống như quan tài. Quách thường được làm bằng đá, đặt lộ thiên hoặc đôi khi chôn dưới đất. Trong tiếng Anh, từ "sarcophagus" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: σάρξ (sarx) có nghĩa là "thịt" và φαγεῖν (phagein) nghĩa là "ăn".[1][2]

Quách đá của Pharaoh Merenptah
Quách kiểu Constantinopolis, k. 400

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ WordInfo etymology. As a noun the Greek term was further adopted to mean "coffin" and was carried over into LATIN, where it was used in the phrase lapis sarcophagus, "flesh-eating stone", referring to those same properties of limestone.
  2. ^ “Columbia University Department of Archaeology”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2018.

Đọc thêm

sửa
  • Mont Allen, "Sarcophagus", in The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, edited by Michael Gagarin, vol. 6, p. 214–218 (Oxford: Oxford University Press, 2010).
  • Robert Manuel Cook, Clazomenian Sarcophagi (Mainz: Philipp von Zabern, 1981).
  • R. R. R. Smith, Sculptured for Eternity: Treasures of Hellenistic, Roman, and Byzantine Art from Istanbul Archaeological Museum (Istanbul: Ertuǧ and Kocabıyık, 2001).
  • Paul Zanker and Björn C. Ewald, Living with Myths: The Imagery of Roman Sarcophagi (Oxford: Oxford University Press, 2012).

Liên kết ngoài

sửa