Quân ủy Trung ương

trang định hướng Wikimedia

Quân ủy Trung ương hoặc là Ủy ban Quân sự Trung ương hoặc Ủy ban Quốc phòng là một tổ chức điển hình của một số quốc gia xã hội chủ nghĩa một đảng và tán thành chủ nghĩa cộng sản, chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng vũ trang của quốc gia.

Ví dụ về các Quân ủy Trung ương hiện tại có thể được tìm thấy ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam.