Quân khu Moskva (tiếng Nga: Моско́вский вое́нный о́круг) là một quân khu của Quân đội Liên Xô và sau này của Quân đội Nga. Năm 2010, Quân khu Moskva được nhập vào Quân khu Tây.

Vị trí của Quân khu Moskva trên bản đồ Liên Xô.

Quân khu Moskva bảo vệ sau lưng các quân khu Leningrad, quân khu Baltic, quân khu Belarussiaquân khu Kiev. Nó trực tiếp phòng thủ các tỉnh sau: Moskva, Voronezh, Belgorod, Kursk, Bryansk, Smolensk, Orel, Lipetsk, Tula, Kaluga, Ryazan, Tambov, Tver, Vladimir, Ivanovo, Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod.

Tham khảoSửa đổi