Quân khu Phúc Châu là một cựu quân khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thẩm quyền của quân khu là hai tỉnh Phúc KiếnGiang Tây. Năm 1985, quân khu bị giải thể và sáp nhập vào Quân khu Nam Kinh.

Cựu Tư lệnh

sửa

Cựu Chính ủy viên

sửa

Tham khảo

sửa