Quân nhân là một thuật ngữ gọi chung cho những người phục vụ trong Lực lượng vũ trang của một quốc gia nói chung, trong một đơn vị quân đội nói riêng.

Lịch sử tên gọiSửa đổi

Khái quátSửa đổi

Quân nhân còn bao gồm Tướng lĩnh, Quân nhân chuyên nghiệp, Sĩ quan, Hạ sĩ quan, Binh sĩ, Chiến sĩ, Nhân viên Quân sự,.... có cấp bậc, quân hàm tương ướng do từng quốc gia quy định.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi