Quý tôn Túc (chữ Hán: 季孫宿, ?-535 TCN) tức Quý Vũ tử (季武子), là vị tông chủ thứ tư của Quý tôn thị, một trong Tam Hoàn của nước Lỗ dưới thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Quý Vũ tử/Quý tôn Túc
季武子/季孫宿
Đại phu nước Lỗ
Thủ lĩnh Quý tôn thị
Trị vì567 TCN-535 TCN
Tiền nhiệmQuý tôn Hàng Phủ
Kế nhiệmQuý tôn Ý Như
Chính khanh nước Lỗ
Thời gian nhận chức567 TCN-535 TCN
Quý tôn Hàng Phủ
Thúc tôn Xước
Thông tin chung
Mất535 TCN
Trung Quốc
Hậu duệQuý tôn Ý Như
Tên đầy đủ
Cơ Túc
nước Lỗ
Thân phụQuý tôn Hàng Phủ

Thân thế sửa

Ông tên thật là Cơ Túc (姬宿), con của Quý tôn Hàng Phủ, vị tông chủ thứ ba của họ Quý. Năm 568 TCN, Quý tôn Hàng Phủ qua đời, Cơ Túc lên thế tập.

Sự nghiệp sửa

Dưới thời của Quý tôn Túc, thế lực của Tam Hoàn ngày một lớn mạnh và can thiệp sâu vào chính sự nước Lỗ. Năm 562 TCN, nước Lỗ cải cách quân đội, lập ra ba đạo quân Thượng quân, Trung quân và Hạ quân, Quý tôn Túc ban lệnh quân nhân được miễn trừ thuế, thực lực của họ Quý ngày càng lớn.

Tháng 11 năm 535 TCN, Quý tôn Túc mất. Con là Quý tôn Ý Như thế tập.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa