Cục quản lý Doanh nghiệp nhỏ chính phủ Hoa Kỳ

(đổi hướng từ Quản lý Doanh nghiệp nhỏ)

Các quản trị viên của Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ là người đứng đầu các doanh nghiệp nhỏ của Chính phủ Hoa Kỳ. Jeanne Hulit là người quản trị SBA gần đây nhất, đã lên nhậm chức vào tháng 9 năm 2013, và phục vụ cho đến tháng 2 năm 2014.[1] Tổng thống Mỹ Obama đã công bố trong tháng 1 năm 2012 rằng ông sẽ đưa và cải tiến SBA vào nội các, một vị trí mà nó được xếp cuối cùng trong chính quyền Clinton.[2][3]

Danh sách quản trịSửa đổi

Officeholder Term President
  William D. Mitchell August 1, 1953 – October 30, 1953 Dwight D. Eisenhower
  Wendell B. Barnes February 9, 1954 – November 21, 1959
  Philip McCallum November 23, 1959 – January 20, 1961
  John E. Horne February 2, 1961 – August 7, 1963 John F. Kennedy
  Eugene P. Foley August 8, 1963 – September 10, 1965
Lyndon B. Johnson
  Bernard L. Boutin May 19, 1966 – July 31, 1967
  Robert C. Moot August 1, 1967 – July 31, 1968
  Howard J. Samuels August 1, 1968 – February 22, 1969
  Hilary J. Sandoval Jr. March 5, 1969 – January 1, 1971 Richard Nixon
  Thomas S. Kleppe January 18, 1971 – October 12, 1975
Gerald Ford
  Mitchell P. Kobelinski February 12, 1976 – March 4, 1977
  A. Vernon Weaver April 1, 1977 – January 20, 1981 Jimmy Carter
  Michael Cardenas March 30, 1981 – February 3, 1982 Ronald Reagan
  James C. Sanders March 29, 1982 – March 31, 1986
  Charles Heatherly
Acting
March 31, 1986 – March 23, 1987
  James Abdnor March 23, 1987 – April 20, 1989
  Susan Engeleiter April 20, 1989 – March 27, 1991 George H. W. Bush
  Pat Saiki March 27, 1991 – January 20, 1993
  Dayton J. Watkins
Acting
January 20, 1993 – May 12, 1993 Bill Clinton
  Erskine Bowles May 12, 1993 – October 6, 1994
  Cassandra M. Pulley
Acting
October 6, 1994 – October 8, 1994
Philip Lader October 8, 1994 – February 11, 1997
  Ginger Lew
Acting
February 11, 1997 – March 7, 1997
  Aída Álvarez March 7, 1997 – January 20, 2001
  John D. Whitmore
Acting
January 20, 2001 – July 25, 2001 George W. Bush
  Hector Barreto July 25, 2001 – July 2, 2006
  Steve Preston July 10, 2006 – June 5, 2008
  Sandy Baruah
Acting
June 5, 2008 – January 20, 2009
  Darryl Hairston
Acting
January 20, 2009 – April 6, 2009 Barack Obama
  Karen Mills April 6, 2009 – September 1, 2013
  Jeanne Hulit
Acting
September 1, 2013 – February 7, 2014
  Marianne Markowitz
Acting
February 7, 2014 – April 7, 2014
  Maria Contreras-Sweet April 7, 2014 – January 20, 2017
75px Joseph Loddo
Acting
January 20, 2017 – February 14, 2017 Donald Trump
  Linda McMahon February 14, 2017 – April 12, 2019
  Chris Pilkerton
Acting
April 13, 2019 – January 15, 2020
  Jovita Carranza January 15, 2020 – present

Tham khảoSửa đổi