Quận Clay, Florida

Quận Clay là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Green Cove Spings6. Dân số năm 2018 là 216072 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1670 km2, trong đó có 100 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi