Quận Flagler, Florida

Quận Flagler là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Bunnell6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 95696 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1480 km2, trong đó có 220 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi