Quận Glades, Florida

Quận Glades là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Moore Haven6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 12884 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2560 km2, trong đó có 470 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi