Quận Gulf, Florida

Quận Gulf là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Port St. Joe6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 15863 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1960 km2, trong đó có 600 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi