Quận Indian River, Florida

Quận Indian River là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Vero Beach6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 138028 người.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1600 km2, trong đó có 300 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa