Quận Manatee là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Bradenton6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 322833 người.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2310 km2, trong đó có 400 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa