Quận Nassau là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Fernandina Beach6. Dân số năm 2018 là 85832 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1880 km2, trong đó có 200 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa