Quận Suwannee, Florida

Quận Suwannee là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Live Oak6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 41551 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1790 km2, trong đó có 9,6 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi