Quận Uinta, Wyoming

Quận Uinta là một quận thuộc tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở , Wyoming6. Quận được đặt tên theo dãy núi Uinta thuộc tiểu bang Utah. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 21.118 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 5,410 km2, trong đó có 16 km2 là diện tích mặt nước (chiếm 0,28%).

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi