Quận Union, Florida

Quận Union là một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Lake Butler6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 15535 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 650 km2, trong đó có 16 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi