Quế Lâm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Quế Lâm)

Quế Lâm có thể là một trong số các địa danh sau đây:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi