Quốc kỳ Liên bang Đông Dương

quốc kỳ của nước Liên bang Đông Dương (1887–1945, 1945–1954)

Quốc kỳ Liên bang Đông Dương quốc kỳ của Đông Dương thuộc Pháp. Nền có màu vàngquốc kỳ Pháp, viết tắt của thuộc địa Pháp, được vẽ trên đỉnh. Ý nghĩa của lá cờ này có nghĩa là "Đế quốc Đông Á", tham vọng của Pháp. Đó là một lá cờ để chiến đấu chống lại Đế quốc AnhẤn Độ.

Quốc kỳ Liên bang Đông DươngSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
1867–1945 Được sử dụng ở Đông Dương thuộc Pháp. (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ)

Cờ Bảo hộSửa đổi

Cờ Bắc KỳSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1884–1940
1945–1949
Được sử dụng ở Bắc Kỳ

Cờ Trung KỳSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1884–1940 Được sử dụng ở Trung Kỳ

Cờ Nam KỳSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1862–1940 Được sử dụng ở Nam Kỳ
  1946–1949 Được sử dụng ở Nam Kỳ

Cờ Campuchia thuộc PhápSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1863–1948 Được sử dụng ở Campuchia

Cờ Lào thuộc PhápSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1893–1954 Được sử dụng ở Lào

Cờ Quảng Châu LoanSửa đổi

Cờ Thời gian Miêu tả
  1899–1943 Được sử dụng ở Quảng Châu Loan

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi