Quốc kỳ Montenegro (tiếng Serbia: Застава Црне Горе) là một lá cờ có nền đỏ với một con đại bàng hai đầu ở trung tâm.

Quốc kỳ Montenegro

Lịch sử Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi