Mở trình đơn chính

Quốc lộ 48C là một tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia ở Tây Nghệ An. Điểm đầu tuyến là ngã ba Săng Lẻ (huyện Quỳ Hợp) giao với quốc lộ 48A (Km53+900/QL.48). Điểm cuối tuyến là nơi giao với quốc lộ 7 (Km123+00/QL.7). Toàn tuyến dài 123,1 km, chạy qua các huyện Quỳ Hợp, Con CuôngTương Dương.

Tham khảoSửa đổi