Quan hệ xã hội đồng giới

Trong lĩnh vực xã hội học, quan hệ xã hội đồng giới có nghĩa là các mối quan hệ cùng giới tính nhưng không có yếu tố tình yêu lãng mạn hay bản năng tình dục, ví dụ như tình bạn, tình thầy trò/cô trò hoặc những mối quan hệ khác. Các nhà nghiên cứu chuyên sử dụng khái niệm này chủ yếu là để giải thích cái cách mà nam giới đề cao sự thống trị của đàn ông trong xã hội.[1]

Đối lập với quan hệ xã hội đồng giới là quan hệ xã hội nam nữ, nói về những mối quan hệ phi tình dục giữa những người khác giới với nhau.

Tình anh em/chị em sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Hammarén, Nils; Johansson, Thomas (1 tháng 1 năm 2014). “Homosociality: In Between Power and Intimacy”. SAGE Open (bằng tiếng Anh). 4 (1): 2158244013518057. doi:10.1177/2158244013518057. ISSN 2158-2440. In the literature, this concept is mainly used as a tool to understand and dissect male friendships and men’s collective attempts to uphold and maintain power and hegemony....The overall picture from the research, however, promotes the notion that homosociality clearly is a part and extension of hegemony, thus serving to always reconstruct and safeguard male interests and power.