Quay (định hướng)

Quay có thể là:

  • Quay - phép quay hoặc xoay tròn là sự di chuyển tròn của một vật xung quanh một tâm (hay điểm) quay.
  • Quay (ẩm thực) - phương pháp làm chín thực phẩm bằng cách quay nó trên lửa.

Xem thêmSửa đổi