Quy luật Titius-Bode

Quy luật Titius–Bode (đôi khi gọi là quy luật Bode) là một giả thuyết cho rằng các thiên thể quay quanh một thiên thể khác, như quay quanh Mặt Trời, sẽ quay trên quỹ đạo có bán trục lớn miêu tả bởi công thức truy hồi ở dưới. Quy luật này tiên đoán đúng quỹ đạo của CeresSao Thiên Vương, nhưng không còn đúng với quỹ đạo của Sao Hải Vương.

Công thứcSửa đổi

Quy luật nói rằng bán trục lớn   của mỗi hành tinh trong hệ Mặt Trời với Trái Đất có bán trục lớn của quỹ đạo bằng 10 sẽ là:

 ,

trong đó  , và mỗi giá trị   bằng hai lần giá trị trước. Lấy những giá trị này đem chia cho 10 để đưa về đơn vị thiên văn (AU), cho biểu thức

 

đối với  

Đối với các hành tinh nằm phía ngoài Trái Đất, quỹ đạo của chúng được tiên đoán bằng 2 lần quỹ đạo của các hành tinh trước.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi