Ràng buộc (toán học)

Trong toán học, ràng buộc là một điều kiện của một vấn đề tối ưu hóa mà giải pháp phải đáp ứng. Có một số loại hạn chế — chủ yếu là ràng buộc bình đẳng, ràng buộc bất bình đẳng, và ràng buộc số nguyên. Tập hợp các giải pháp ứng viên thỏa mãn tất cả các ràng buộc được gọi là tập hợp khả thi.[1]

Ví dụSửa đổi

Sau đây là một vấn đề tối ưu hóa đơn giản:

 

tùy thuộc vào

 

 

trong đó   biểu thị vector (x1, x2).

Thuật ngữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Beveridge, Gordon S. G.; Schechter, Robert S. (1970). “Essential Features in Optimization”. Optimization: Theory and Practice. New York: McGraw-Hill. tr. 5–8. ISBN 0-07-005128-3.

Liên kết ngoàiSửa đổi

  1. ^ Takayama, Akira (1985). Mathematical Economics (ấn bản 2). New York: Cambridge University Press. tr. 61. ISBN 0-521-31498-4.