Réginald-André-Paulin-Edmond Jacq Mỹ

Réginald-André-Paulin-Edmond Jacq Mỹ, là một giám mục Công giáo người Pháp, từng phục vụ tại Việt Nam với vai trò Phó Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng.[1]

Tiểu sửSửa đổi

 
Chân dung Giám mục Jacq

Giám mục Jacq sinh tại Sèvres, gần thủ đô Paris, Pháp vào ngày 9 tháng 11 năm 1905.[1][2]

Ngày 15 tháng 8 năm 1927, chàng trai trẻ Jacq quyết định khấn dòng.[2]

Sau quá trình tu học dài hạn, ngày 22 tháng 7 năm 1934, Phó tế Jacq được thụ phong chức vụ linh mục, là một linh mục thành viên của Dòng Tên.[1] Linh mục Jacq đến Lạng Sơn ngày 26 tháng 12 năm 1936, phục vụ tại giáo xứ thị xã Cao Bằng và Nguyên Bình từ năm 1938 đến năm 1945. Ngày 6 tháng 6 năm 1946, ông về Pháp chữa bệnh đến ngày 22 tháng 1 năm 1948 thì trở lại Lạng Sơn và có linh mục Lorry Lộ đi cùng.[2]

Ngày 6 tháng 7 năm 1948, tòa khâm sứ Huế điện tín cho biết linh mục Jacques Mỹ được cử làm giám mục phó với quyền kế vị. Vị tân giám mục chọn khẩu hiệu là "Hiến mạng sống mình cho anh em"[2]. Ngày 8 tháng 7 năm 1948, thông cáo chính thức cho biết Giáo hoàng bổ nhiệm linh mục Jacq làm Giám mục Phó Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng với danh nghĩa Giám mục Hiệu tòa Cerasa, lễ tấn phong Giám mục cho Ngài diễn ra vào ngày 30 tháng 11 cùng năm, do giám mục Félix Hedde Minh, O.P. Giám mục Tông tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng chủ phong.[1] Ngày 30 tháng 9 năm 1949, Giám mục Hedde Minh giao quyền cai quản giáo phận cho Giám mục phó Jacq Mỹ.[2]

Năm 1958, Giám mục Jacques Mỹ và linh mục người Pháp còn lại phải rời giáo phận và sang Lào truyền giáo. Ngày 4 tháng 5 năm 1960, trên danh nghĩa, ông kế vị Giám mục Hedde Minh làm Giám mục Tông tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng, lúc đó giáo phận chỉ còn lại 4 linh mục.[2] Chưa được bao lâu, ngày 24 tháng 11 năm 1960, cùng với sự thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, giám mục Jacq tự xin nghỉ hưu để nhường lại Tân giáo phận cho Giám mục Phụ tá người Việt của mình, là Giám mục Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ.[1]

Sau đó, ông bị trục xuất khỏi Lào về Giáo phận Long Xuyên, nơi Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ, trước kia là tổng đại diện Hạt Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn đang đảm đương vai trò giám mục. Ông ở lại đây cho đến năm 1975. Tại Long Xuyên, ông đảm nhận vai trò tuyên úy cho bệnh viện. Ngoài những giờ kinh lễ cầu nguyện, ông đến bệnh viện thăm các bệnh nhân. Ngoài ra, Giám mục Mỹ cũng dành thời gian dạy tiếng Pháp cho chủng sinh. Giám mục Jacq Mỹ hiếm khi được nhìn thấy với các phẩm phục giám mục, nhưng thường xuất hiện với vẻ ngoài như một linh mục chăm sóc cho người nghèo.

Sau năm 1975, ông về Pháp. Nhiều người cho rằng nguyên giám mục đảm nhận vai trò tuyên úy cho một trại tù. Cuối cùng, ông nghỉ hưu nơi nhà các sơ Petites Soeurs des Pauvres tại phố Breteuil, rất gần Hội Thừa sai Paris. Ông qua đời ngày 2 tháng 5 năm 2001, thọ 97 tuổi.[1]

Tông truyềnSửa đổi

Giám mục Jacq Mỹ được tấn phong giám mục năm 1948, thời Giáo hoàng Piô XII, bởi:[1]

  • Giám mục Chủ phong: Giám mục Tông tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng Félix Hedde Minh.

Giám mục Jacq Mỹ là Giám mục Phụ phong giám mục cho giám mục:[1]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi