Rê (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

có thể là:

  • Thần Rê của Ai Cập cổ đại
  • Nốt nhạc , ký hiệu là D
  • Động từ chỉ một công việc trong sản xuất lúa gạo nhằm tách thóc ra khỏi các loại mùn vẩn, thóc lép nhờ tác động của gió, thường bằng cách quạt: Rê thóc
  • Động từ chỉ sự lôi kéo vật (nặng) đi chậm chạp: Rê cái tủ lên gác, rê lưới (đánh bắt thủy sản).
  • Trong môn bóng đá, là một trong các động tác kỹ thuật: Rê (dắt) bóng.