Rô (chất)

chất của bộ bài Tây

(tiếng Anh: diamonds) ♠ là một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất rô là một hình thoi màu đỏ.[1][2][3]

Lá 9 rô

Danh từ là phiên âm chữa carreau của tiếng Pháp, vốn là tên gọi chất này.

Trong bộ bài

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “An Introduction to Playing Cards”. Playing Cards.
  2. ^ “How did they evolve? Cultural diversity & localisation”. The World of Playing Cards. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2018.
  3. ^ “Games played with French suited cards”. pagat.com.

Liên kết ngoài

sửa