Rạch Cát có thể chỉ:

  • Tên gọi của đoạn sông Cần Giuộc ở hạ lưu trên địa bàn tỉnh Long An trước khi đổ ra sông Soài Rạp. Tại vàm sông có di tích Đồn Rạch Cát.
  • Con rạch nhỏ trên địa bàn Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; xưa là tuyến đường thủy huyết mạch từ Sài Gòn về miền Tây Nam Bộ.

Xem thêm

sửa