Rắn hổ mang (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Rắn hổ mang)

Rắn hổ mang là tên gọi tiếng Việt chỉ cho một số loài rắnnọc độc trong Họ Rắn hổ, phần lớn thuộc chi Rắn hổ mang.