Rau đắng

trang định hướng Wikimedia

Rau đắng trong tiếng Việt có thể dẫn đến tên của nhiều loài thực vật: