Regal Recordings là một hãng thu âm nước Anh, hoạt động như một chi nhánh của Parlophone.

Regal Recordings
Công ty mẹEMI
Thành lập1914
1932 (với tên Regal Zonophone)
1995 (bắt đầu lại đến nay)
Hãng phân phốiParlophone
Quốc giaVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Trụ sởLuân Đôn
Trang webregal.co.uk

Thông tin

sửa

Regal Records là một hãng thu âm nước Anh, thành lập năm 1914 với vai trò chi nhánh của Columbia Records (Columbia Graphophone Company). Từ năm 1932, nó hợp nhất với hãng Zonophone Anh quốc và trở thành Regal Zonophone Records, tiếp sau sự hợp nhất của hai công ty mẹ Columbia Graphophone CompanyGramophone Company - thành lập nên EMI.

Các nghệ sĩ hiện tại của Regal Recordings bao gồm Lily Allen, Loney Dear, Cathy Davey và Jakobínarína.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa