Rhabditida là một bộ giun tròn.

Rhabditida Chitwood, 1933
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Nematoda
Lớp (class)Chromadorea
Bộ (ordo)Rhabditida
Superfamilies

Chi bao gồm:[cần kiểm chứng]

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi