Rosario là một đô thị hạng 2 ở tỉnh La Union, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 55.458 người trong.

Đô thị Rosario
Vị trí
Bản đồ La Union với vị trí của Rosario.
Bản đồ La Union với vị trí của Rosario.
Bản đồ La Union với vị trí của Rosario.
Chính quyền
Vùng Vùng Ilocos (Vùng I)
Tỉnh La Union
Huyện Đơn vị thứ nhì
Các Barangay 40
Cấp: hạng 2
Thị trưởng Bellarmin Flores II
Số liệu thống kê
Diện tích 74 km²
Dân số

     Tổng


49,025

Tuyến đường Marcos chạt từ thị xã này và kết thúc ở Thành phố Baguio.

Các đơn vị hành chính sửa

Rosario được chia ra 40 barangay.

 • Alipang
 • Ambangonan
 • Amlang
 • Bacani
 • Bangar
 • Bani
 • Benteng-Sapilang
 • Cadumanian
 • Camp One to Eight
 • Carunuan East
 • Carunuan West
 • Carunuan North
 • Carunuan South
 • Carunuan Looban
 • Carunuan Labasan
 • Casilagan
 • Cataguingtingan
 • Concepcion
 • Damortis
 • Barangkas
 • Gumot-Nagcolaran
 • Inabaan Norte
 • Inabaan Sur
 • Moking
 • Nagtagaan
 • Nangcamotian
 • Nangkatarungan
 • Parasapas
 • Poblacion East
 • Poblacion West
 • Puzon ti agregla
 • Rabong
 • San Jose
 • Marcos
 • Macapagal
 • Subusub
 • Tabtabungao
 • Tanglag
 • Tay-ac
 • Udiao
 • Villa Aday

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:La Union