Sà lan (từ gốc tiếng Phápchaland[1]) là một thuyền có đáy bằng, một phương tiện dùng để chở các hàng hóa nặng di chuyển chủ yếu ở các con kênh hoặc các con sông. Hiện nay, có hai loại sà lan:

Một tàu kéo đang kéo theo một Sà lan trên sông Thames, Luân Đôn vào năm 2009
  • Sà lan thông thường: loại này không thể tự di chuyển mà chúng phải được kéo hoặc đẩy bằng một tàu kéo[2][3].
  • Sà lan tự hành: loại này có thể tự di chuyển mà không cần tàu kéo.

Chú thích

sửa
  1. ^ “Từ gốc tiếng Pháp là Chaland”. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2016.
  2. ^ “Vì sao sà lan có thể đâm sập cầu Ghềnh khi tàu kéo chết máy?”. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2016.
  3. ^ “Bắt chủ tàu kéo sà-lan đâm sập cầu Ghềnh”. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Liên kết ngoài

sửa